திருப்புமுனை: தமிழ்ப் புனைவிலக்கியங்களின் திருப்பங்களும் வளர்ச்சிகளும் Twists & Turns in the History of Tamil Fiction

18 Nov 2023 (Sat)

திருப்புமுனை: தமிழ்ப் புனைவிலக்கியங்களின் திருப்பங்களும் வளர்ச்சிகளும் Twists & Turns in the History of Tamil Fiction

18 Nov 2023 (Sat)
4 Views

Date and Time

18 Nov 2023 : 14:00 - 15:30


Location / Links

The Arts House, Living Room


Find Out More
4 Views

Event Details

உலகத் தமிழ்ப் புனைவெழுத்தின் வரலாறு பல காலகட்டங்களைத் தாண்டி, புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இயக்கங்களின் தாக்கத்தினால் இன்றைய தமிழ் வாசகர்கள், எழுத்தாளர்களின் கண்ணோட்டங்களில் பல மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

இந்த நீண்ட வரலாற்றில் திருப்புமுனைகளாய் அமைந்த நிகழ்வுகள் யாவை? அவை இக்கால தமிழ் வாசகர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் வழங்கும் வாழ்வியல் அனுபவங்கள் என்னென்ன?

புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் வழங்கும் இவ்விரிவுரையில், உலகத் தமிழ்ப் புனைகதை எழுத்து வரலாற்றில் நடந்த எதிர்பாரா திருப்பங்களைப் பற்றி மேலும் அறியுங்கள்.

வாசகர் வட்டத்துடன் இணைந்து வழங்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி, தமிழில் நடைபெறும்.

The history of world Tamil fiction, is dotted by many different periods, characterised by prominent writers and movements that brought about change in the perspectives of Tamil readers and writers. What were these turning points, and what insights do they offer to the writers and readers of today? In this lecture by critically acclaimed writer Perumal Murugan, learn about the unexpected developments in the history of international Tamil fiction writing.

This programme is in Tamil, and is co-presented with Vasagar Vattam.

Admission Rule

-

Be The First To Catch the Hottest Events

Why settle for the ordinary?

Don't wait in line. Get the newest and hottest event updates sent to you!